ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA , UL. OKÓLNA 17/19, TEL.(0-34) 361-35-76, 361-03-26

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach serwerów i UPS-ów przy zastosowaniu klimatyzatorów ściennych De’Longhi w czerwcu 1999 r. w:
          - Oddziale ZUS w Częstochowie
          - Inspektoracie ZUS w Częstochowie
          - Inspektoracie ZUS w Myszkowie
          - Inspektoracie ZUS w Lublińcu
          - Inspektoracie ZUS w Kłobucku
          - Inspektoracie ZUS w Koniecpolu

NIP 725-17-82-096 REGON 472329562 KRS 0000122168
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 300.000 PLN