PGNIG S.A. - ZAKŁAD GAZOWNICZY „GAZOWNIA ŁÓDZKA” W ŁODZI UL. UNIWERSYTECKA 2/4

  • Wykonanie klimatyzacji w serwerowni przy zastosowaniu klimatyzatora CF 40 przystosowanego do pracy całorocznej w lutym 2001r.

 

  • Wykonanie klimatyzacji w serwerowni przy zastosowaniu klimatyzatorów PCE-16-NS i PCE-14-NS Polar Air w miejscu klimatyzatora Mitsubishi Electric w grudniu 2005r. na zlecenie CLASSBUD-Usługi Remontowo-Budowlane Dariusz Michalski, Jerzy Kraszewski z Łodzi tel.(0-42)640 65 86

     


NIP 725-17-82-096 REGON 472329562 KRS 0000122168
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 300.000 PLN