COCA-COLA BEVERAGES POLSKA SP. Z O.O. FILIA W ŁODZI UL. TRAKTOROWA 139

  • Dostawa i montaż automatyki dla 2-ch wież chłodniczych w filii w Łodzi. Zakończenie prac w listopadzie 2004r.

     


NIP 725-17-82-096 REGON 472329562 KRS 0000122168
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 300.000 PLN